Hủy
Kinh Doanh

MTP thông qua thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Thứ Tư | 11/04/2012 10:18

Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Dược Trung ương Medipharco – Tenamyd, mã MTP (UpCom) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 tổ chức ngày 8/4.

Đại hội đã thông qua tờ trình với chỉ tiêu kế hoạch 2012 như sau: tổng doanh thu là 490 tỷ đồng; lợi nhuận 8,2 tỷ đồng,                      
 

Chỉ tiêu

Thực hiện 2011

Kế hoạch 2012

Tăng trưởng

Doanh thu

566,7

490

-13,6%

Lợi nhuận trước thuế

9,13

8,2

-10,18%

Cổ tức

20%

18-20%

                                                                                                       Đơn vị: Tỷ đồng

Công ty cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ của công ty lên 30 tỷ đồng. Theo đó, MTP sẽ phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng theo phương thức phân phối 1 : 0,5012 ( 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền; 1 quyền nhận được 0,50125 cổ phiếu mới phát hành).

Đồng thời, trong năm nay, công ty sẽ tăng cường hợp tác toàn diện và chặt chẽ giữa cổ đông chiến lược Tenamyd Pharma, Liên doanh và Medipharco; thực hiện cân đối nguồn vốn, thu hồi công nợ giữa 2 đơn vị.

Thực hiện chức năng quản lí của công ty mẹ đối với công ty con là CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco –Tenamyd BR s.r.1.
 
Trước đó, Bruschetti (BR) Italia, Công ty Tenamyd và Công ty Medipharco – Tenamyd đã ký hợp đồng thành lập công ty CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco –Tenamyd BR s.r.1.

Nguồn DVT/Medipharco


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới