Hủy
Kinh Doanh

Nhiệt điện Phả Lại lãi 6 tháng sau soát xét giảm gần 15 tỷ đồng

Thứ Năm | 04/09/2014 17:57

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2014 đạt 159 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2014 được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2014 đạt 159 tỷ đồng, giảm 14,6 tỷ đồng so với báo cáo tài chính công ty tự lập.

Lợi nhuận trong công ty liên kết sau soát xét giảm 14,6 tỷ đồng, đạt 35,5 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 30,4 tỷ đồng so với trước soát xét.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận trong công ty liên kết sau soát xét giảm 14,6 tỷ đồng do công ty căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng của Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sau khi được kiểm toán soát xét bị giảm so với kết quả trước soát xét.

Trong bảng cân đối kế toán, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 30,4 tỷ đồng so với trước soát xét. Công ty cho biết, khoản tiền 27,6 tỷ đồng được công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng dưới hình thức mua 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,48% vốn điều lệ vào ngày 28/6/2014. Số tiền này tại thời điểm 30/6/2014 chưa được công ty thanh toán nên không được đưa vào báo cáo tài chính quý II/2014 mà Công ty đã phát hành. Ngoài ra, công ty tăng lợi nhuận chưa phân phối 2,8 tỷ đồng.

Các khoản nợ ngắn hạn tăng 27,6 tỷ đồng sau kiểm toán cũng xuất phát chi phí mua cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Công ty kiểm toán lưu ý, tại ngày báo cáo, Nhiệt điện Phả Lại đang thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế để xác định khoản thuế thu nhập phải nộp bổ sung liên quan tới việc Công ty có thể không được miễn giảm thuế 50% áp dụng cho năm 2009. Công ty kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết để xác nhận tổng số tiền phải nộp bổ sung, do đó không xác định được giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp cần thiết phải điều chỉnh vào báo cáo hợp nhất cho kỳ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2014.

Giải trình điều này, Nhiệt điện Phả Lại cho biết thời điểm hiện tại Công ty đang làm việc với các phòng ban chức năng của Cục thuế tỉnh Hải Dương để tính toán và kê khai bổ sung phần thuế không được miễn giảm. Ngay khi có kết quả chính thức, công ty sẽ thực hiện điều chỉnh vào báo cáo tài chính Quý III/2014.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO