Hủy
Kinh Doanh

NT2 lợi nhuận sau kiểm toán tăng thêm 658 tỷ đồng

Thứ Sáu | 20/03/2015 14:38

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của NT2 gấp 193 lần năm 2013. EPS tương ứng đạt 4.638 đồng/cổ phần.
 

Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 NT2 vừa công bố báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte.

Theo đó kiểm toán nhấn mạnh việc NT2 đã thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định là máy móc hình thành từ việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện Tuabnin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 từ 10 năm thành 14 năm (áp dụng từ ngày 1/7/2014). Việc thay đổi thời gian khấu khao đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Vì vậy, kiểm toán đã tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2014 của NT2 thêm 658 tỷ đồng. Kết quả là doanh thu của NT2 sau kiểm toán đạt 7.064 tỷ, tăng 10,2% so với trước kiểm toán, lợi sau thuế năm 2014 sau kiểm toán đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 70%.

Với kết quả này, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt tăng 20% so với năm trước và gấp 193 lần năm 2013. EPS sau kiểm toán tăng từ 3.645 đồng/cổ phần lên 4.638 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo kiểm toán, tại ngày 31/12/2014, NT2 có khoản phải thu ngắn hạn 2.094 tỷ đồng chủ yếu là tiền bán điện cho công ty mua bán điện (EPTC), đây là khoản tiền điện tạm tính phải thu chưa xuất hóa đơn được xác định theo giá bán điện quy định tại hợp đồng giữa EPTC và NT2 ngày 6/7/2012 và hợp đồng sửa đổi ngày 28/5/2014.

Tính đến ngày 31/12/2014, NT2 có khoản vay dài hạn 5.855 tỷ đồng trong đó có vay của dư nợ gốc còn lại là 146 triệu USD và 133,48 triệu Euro, vay của các ngân hàng Hermes, CIRR, Nexi và Citibank trong đó Citibank là ngân hàng đầu mối, được chính phủ Việt Nam bảo lãnh, lãi suất được tính theo Euribor 6 tháng và Libor 6 tháng cộng cho các khoản lãi suất điều chỉnh.

Ngày 5/12/2014, HĐQT NT2 đã thông qua việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 5%.

Vào ngày 22/4 tới đây, NT2 sẽ họp ĐHĐCĐ, dự kiến hoàn tất thủ tục hồ sơ và niêm yết trên HOSE trong quý II/2015.

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới