Hủy
Kinh Doanh

NVT thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phần với giá 7.500 đồng/cổ phần

Thứ Ba | 25/12/2012 10:57

Dự kiến số tiền thu được là 225 tỷ đồng. NVT sẽ dùng 183 tỷ đồng chi cho các khoản liên quan đến dự án Emeralda Ninh Bình.
 
Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay NVT công bố nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2012.

NVT thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phần với giá 7.500 đồng/cổ phần, đồng thời không thấp hơn giá bình quân 10 phiên tính từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ.

Đối tượng chào bán là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước do Hội đồng quản trị lựa chọn. Vốn điều lệ NVT sẽ tăng từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2013. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Dự kiến số tiền thu được là 225 tỷ đồng. NVT sẽ dùng 140 tỷ đồng hoàn thiện các hạng mục còn lại và tái cấu trúc tài chính dự án Emeralda Ninh Bình (thông qua việc cho vay hoặc tăng tỷ lệ sở hữu); dùng 43 tỷ đồng trả khoản vay nước ngoài (2 triệu USD) đã vay cho việc xây dựng dự án Emeralda Ninh Bình; 32 tỷ đồng xây dựng một số hạng mục bức thiết của dự án Emeralda Hội An và 10 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

NVT chấm dứt hoạt động của Hội đồng quản trị 2009-2014 và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2012-2017, gồm 9 thành viên: Ông Hoàng Anh Dũng, bà Lê Thị Thu Hà, ông Lê Xuân Hải, ông Phan Doãn Hưng, bà Lê Thị Việt Nga, ông Hồ Anh Ngọc, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, ông Nguyễn Nam Sơn và ông Vũ Ngọc Tú. Đáng chú ý là có 2 người có tỷ lệ tán thành hơn 120% trong khi 7 người còn lại tỷ lệ tán thành hơn 90%.

Nguồn Khampha/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới