Ngày 7/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 2 đã tiến hành kỳ họp bất thường, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia của 45/48 đại biểu.

Với 100% phiếu tán thành, ông Cao Huy được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Cao Huy là nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là một trong 44 cán bộ vừa được Trung ương luân chuyển, điều động về nhận công tác tại các địa phương trong cả nước.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với ông Trương Công Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông do chuyển công tác khác./.