Hủy
Kinh Doanh

Petroland: Kiểm toán ngoại trừ tiền phạt chậm tiến độ

Chủ Nhật | 31/08/2014 17:27

Nhờ tiền phạt chậm tiến độ, Petroland bất ngờ báo lãi trong quý II/2014 sau 5 quý lỗ liên tiếp.
 
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland - mã PTL) lỗ 5 quý liên tiếp và bất ngờ báo lãi hơn 1 tỷ đồng trong quý II/2014.

Công ty cho biết, khoản lãi quý II/2014 là do Công ty đã cố gắng trả nợ vay Ngân hàng đáng kể nên chi phí lãi vay giảm và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp tối đa.

Đồng thời, Công ty ghi nhận được tiền phạt chậm tiến độ đối với các dự án. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 soát xét của Petroland có ngoại trừ khoản tiền phạt chậm này.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2013, khoản phải thu tiền phạt do vi phạm hợp đồng với các CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, CTCP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí và PVC-SG với tổng số tiền 23,34 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2014, các khoản phải thu này vẫn chưa được đối chiếu xác nhận nợ.

Theo giải tình của Petroland, dự án Chung cư Petroland Quận 2 thi công chậm tiến độ hơn một năm, qua kiểm tra của Kiểm toán nhà nước và thực tế phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng do chậm bàn giao là hơn 20 tỷ đồng, số tiền phạt nhà thầu do vi phạm hợp đồng là hơn 28 tỷ đồng.

Công ty chỉ hạch toán một phần, Ban giám đốc tin tưởng chắc chắn sẽ thu được tiền từ khoản phạt này do Petroland vẫn còn nắm giữ tiền phải trả các nhà thầu. Vì là phạt hợp đồng nên nhà thầu không xem đây là khoản công nợ nên không thực hiện xác nhận nợ.

Khách hàng mua sàn Văn phòng dự án Phú Mỹ Hưng chậm thanh toán tiền, theo hợp đồng sẽ bị phạt 11 tỷ đồng, Công ty hạch toán một phần khoản phạt là 53 tỷ đồng, tương đương lãi vay Công ty phải trả trong thời gian không thu được tiền của khách hàng.

Ban giám đốc tin tưởng chắc chắn sẽ thu được tiền từ khoản phạt này do Petroland chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho khách hàng. Vì là phạt hợp đồng nên khách hàng không xem đây là khoản công nợ nên không thực hiện xác nhận nợ.

Kiểm toán cũng ngoại trừ, trong năm 2012, Petroland đã hạch toán bù trừ công nợ phải thu CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) và Nợ phải trả CTCP Đầu tư Dầu khí Phú Mỹ với số tiền gần 19 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2014, vấn đề này vẫn chưa được đối chiếu và xử lý xong. Theo đó, kết luận ngoại trừ cho khoản mục này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Petroland cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2014 đến 30/6/2014.

Petroland cho biết, trước đây công ty đã thực hiện thanh toán hộ tiền thi công công trình Chung cư Mỹ Phú cho Công ty con là CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú cho nhà thầu thi công là PSG. Cả nhà thầu thi công và Công ty Mỹ Phú đều xác nhận đã thanh toán và đã nhận thanh toán sổ tiền là 18,9 tỷ đồng, tuy nhiên ba bên chưa hoàn tất thủ tục cấn trừ công nợ ba bên.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới