Hủy
Kinh Doanh

PGD lợi nhuận quý II/2013 giảm 71% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 17/07/2013 21:24

Lợi nhuận sau thuế quý II và 6 tháng đầu năm đạt lần lượt 81,4 tỷ đồng và 143 tỷ đồng.
 

Công ty cổ phần phân phối khí thấp Áp Dầu khí Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý II/2013.

Doanh thu thuần trong kỳ của PGD tăng nhẹ so với quý II năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 24%, khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 60%, xuống 158 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm và chi phí bán hàng tăng. Trừ đi các loại chi phí và thuế, PGD còn 81,4 tỷ đồng lợi nhuận, giảm hơn 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2013, doanh thu thuần PGD tăng hơn 15% lên 3.047 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 63%, xuống 143 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2013 của PGD
Đơn vị: Tỷ đồng
Kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2013 của PGD
Nguồn: HSX

Sau 6 tháng, tổng giá trị tài sản của PGD tăng 450 tỷ đồng (20%), lên 2.500 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 50%.

Nguồn Dân Việt


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong