Hủy
Kinh Doanh

PLC lãi quý I/2015 hơn 59 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Ba | 05/05/2015 14:33

Tổng tài sản cuối kỳ này là 3.560 tỷ đồng, không có biến động nhiều so với đầu kỳ. Hệ số nợ/tổng tài sản ở mức 67%.
 

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP PLC vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Doanh thu thuần hợp nhất quý này đạt 1.818 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Công ty, hoạt động kinh doanh của riêng Tổng công ty mẹ và Công ty Hóa chất Petrolimex tiếp tục ổn định so với cùng kỳ, mảng kinh doanh của Công ty Nhựa đường Petrolimex có tăng trưởng tốt. Doanh thu bán hàng quý I/2015 thực hiện cao hơn cùng kỳ 162,73 tỷ đồng, lãi gộp cao hơn 43,06 tỷ đồng, tỷ lệ lãi gộp/doanh thu đạt 13,9% cao hơn cùng kỳ là 12,67%.                

Chi phí tài chính quý này cao hơn cùng kỳ năm 2014 chủ yếu do ảnh hưởng từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 22,63 tỷ đồng do quyết định thay đổi tỷ giá ngày 07/01/2015 của NHNN.             

Chi phí kinh doanh trong quý cũng tăng 4%, đạt 151,08 tỷ đồng, chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Tổng công ty tăng như: Chi phí vận tải, chi phí dịch vụ mua ngoài,…

Kết thúc quý, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 59,21 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 843 đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ này là 3.560 tỷ đồng, không có biến động nhiều so với đầu kỳ. Hệ số nợ/tổng tài sản ở mức 67%. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 135,9 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 702,6 tỷ đồng.                 

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: PLC/NCĐT). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: PLC/NCĐT). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn NCĐT

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO