Hủy
Kinh Doanh

PV GAS hợp nhất đạt 4.886 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm

Thứ Ba | 14/08/2012 16:55

Tại thời điểm 30/6, GAS có 2.800 tỷ đồng tiền mặt và hơn 9.000 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. EPS là 2.431 đồng.
 
Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần GAS công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần GAS đạt gần 37.000 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng hơn 80%. Lợi nhuận gộp còn lại là 7.166 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, PV GAS có giao dịch chủ yếu với 5 doanh nghiệp, trong đó lớn nhất là PVPower, giá trị bán hàng là 5.212 tỷ đồng và PVFCCo, giá trị 1.435 tỷ đồng. Tổng giá trị bán hàng cho các đối tác này là 7.560 tỷ đồng.

Các đối tác bán hàng của PV GAS

Phía các đối tác mua hàng, lớn nhất là BSR, giá trị 3.925 tỷ đồng và PVEP, giá trị 3.564 tỷ đồng. Tổng giá trị mua hàng là hơn 8.800 tỷ đồng.

Các đối tác mua hàng của PV GAS


Doanh thu tài chính GAS đạt 613 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, công ty còn hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 4.886 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.431 đồng.

Tại thời điểm 30/6, GAS có 2.800 tỷ đồng tiền mặt và hơn 9.000 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Cũng tại thời điểm cuối tháng 6, GAS còn hơn 4.900 tỷ đồng phải thu PVPower và 3.172 tỷ đồng phải trả PVEP. Đây là những đối tác lớn nhất của PV GAS.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: GAS
Nguồn: GAS

Nguồn Khampha/GAS


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới