Hủy
Kinh Doanh

SCB được chấp thuận tăng vốn thêm 2.000 tỷ đồng lên 14.294 tỷ đồng

Thứ Hai | 10/11/2014 21:32

SCB sẽ thực hiện tăng vốn bằng cách chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phần.
 

Ngày 06/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 8241/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Thống đốc NHNN chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ từ 12.294,80 tỷ đồng lên 14.294,80 tỷ đồng, tương ứng tăng vốn thêm 2.000 tỷ đồng.

Theo phương án được Hội đồng quản trị SCB trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 17/3/2014, trong trường hợp không thể tăng vốn cấp 2 bằng nguồn ủy thác từ nước ngoài, Ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Giá bán theo thỏa thuận giữa SCB và các nhà đầu tư, nhưng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.

Việc tăng vốn điều lệ với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính dự kiến trước 31/12/2014.

Với nguồn vốn tăng thêm, SCB sẽ sử dụng 250 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn kinh doanh; đầu tư hiện đại hóa công nghệ thông tin 255 tỷ đồng; đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh 45 tỷ đồng; và 1.450 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
 
Thống đốc NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị SCB chịu trách nhiệm về việc các cổ đông không sử dụng vốn vay của chính SCB để góp vốn vào Ngân hàng; tiến hành việc tăng vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.

 Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ, SCB nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho NHNN qua NHNN chi nhánh TPHCM.

Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh TPHCM có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc SCB thực hiện các nội dung nêu trên; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới của SCB, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Nguồn DVO/SBV

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO