Hủy
Kinh Doanh

SDE thông qua hủy niêm yết theo đề xuất của Sông Đà 11

Thứ Năm | 06/06/2013 09:45

Tỷ lệ tán thành việc hủy niêm yết bằng 66,66% tổng số cổ phần SDE và hiện Sông Đà 11 là cổ đông lớn chiếm hơn 36% vốn.
 

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà, mã SDE, công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên tổ chức 30/5 vừa qua, với số lượng cổ đông tham dự nắm giữ 77% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Tại đại hội, công ty đã bổ sung nội dung "Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu SDE" theo văn bản của cổ đông lớn sở hữu 36,12% vốn là Công ty cổ phần Sông Đà 11, mã SJE.

Cổ đông lớn Võ Khánh với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền chiếm 15,34% vốn SDE cho rằngviệc bổ sung nội dung chưa tuân thủ phù hợp với Điều lệ công ty.

Về phía cổ đông lớn Sông Đà 11 thì cho rằng việc bổ sung kể trên là phù hợp pháp lý hiện hành và đề nghị SDE có văn bản gửi tư vấn luật và cơ quan có thẩm quyền về bổ sung nội dung chương trình để giải thích rõ cho cổ đông Võ Khánh.

Đại hội cổ đông SDE đã thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 80,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương đương 66,66% tổng số cổ phần của công ty.

Ngoài nội dung bổ sung nêu trên, cổ đông cũng thông qua chi trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt dự kiến vào quý IV/2013.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2013 công ty đặt mục tiêu doanh số bán hàng 103,56 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,4 tỷ đồng và cổ tức 10%. Kết thúc quý I/2013 doanh thu đạt 23,36 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế đạt 943 triệu đồng.

Trong năm nay công ty dự kiến đầu tư 1,3 tỷ đồng vào dự án nâng cao năng lực thi công và quản lý điều hành.

Cổ đông cũng nhất trí bầu ông Nguyễn Bạch Dương đại diện SJE làm thành viên HĐQT SDE thay ông Nguyễn Văn Sơn và ông Phạm Minh Ngọc là thành viên Ban kiểm soát thay ông Nguyễn Minh Quang.

Đại hội cũng đã thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT & Ban kiểm soát năm 2012 với tổng số tiền là 115,92 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt/HNX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong