Hủy
Kinh Doanh

SDT chưa ghi nhận đủ 18,3 tỷ đồng chi phí do chưa nhận được hóa đơn

Thứ Ba | 02/10/2012 14:18

Đây là khoản chi phí nguyên liệu và các chi phí khác tại công ty con của SDT, liên quan đến các công trình đã hoàn thành.
 
Công ty cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT) có văn bản giải trình ngoại trừ của công ty kiểm toán trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012.

Theo kiểm toán, trong tổng số 62,9 tỷ đồng chi phí phải trả có 18,3 tỷ đồng tại công ty con là chi phí nguyên liệu và các khoản chi phí khác. Các khoản này được ghi nhận trên biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành đối với các công trình đã ghi nhận doanh thu nhưng chưa ghi nhận đủ chi phí và chưa có hóa đơn của nhà cung cấp. Tính trung thực và hợp lý của các khoản chi phí này còn tùy thuộc vào chứng từ gốc thanh toán sau này.

Theo SDT, trong tổng số 62,9 tỷ đồng phải trả có 18,3 tỷ đồng là khoản chi phí nguyên liệu và các khoản chi phí khác tại công ty con SDT, liên quan đến các công trình đã hoàn thành và được ghi nhận doanh thu như công trình thủy điện Pleikrong, thủy điện An Khê - kanak... nhưng chưa ghi nhận đủ chi phí do SDT chưa nhận được hóa đơn mua hàng của nhà cung cấp.

Do vậy, SDT tạm hạch toán khoản chi phí phải trả cho nhà cung cấp vào chi phí và theo dõi khoản chi phí phải trả này tại mục chi phí phải trả trong báo cáo kế toán. Việc xác định chi phí như trên không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của các cổ đông.

Ngoài ra, theo kiểm toán, khoản phải thu Ban điều hành Xecaman 1 tương ứng với khoản doanh thu cung cấp dịch vụ xây lắp đã ghi nhận, số tiền 38,2 tỷ đồng. Số tiền này chưa được trình bày tại mục "phải thu khách hàng" mà trình bày trên mục "phải thu khác" là chưa phù hợp với quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Theo SDT, nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa xác nhận giá trị và chưa đồng ý cho SDT phát hành hóa đơn bán hàng, nên công ty chưa trình bày số liệu trên khoản mục "phải thu khách hàng" mà trình bày trên khoản mục "phải thu khác".

Theo đó, SDT sẽ phát hành hóa đơn ghi nhận công nợ phải thu khách hàng và điều chỉnh từ mục "phải thu khác" sang " phải thu khách hàng" sau khi bảng tính giá trị có xác nhận chính thức của chủ đầu tư.

Nguồn Khampha/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO