Hủy
Kinh Doanh

VDSC trình kế hoạch tăng vốn lên 700 tỷ đồng, thêm 2 thành viên vào HĐQT

Thứ Sáu | 09/10/2015 23:17

Chứng khoán Rồng Việt sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn lên gấp đôi và bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào HĐQT, 1 thành viên vào BKS.
 

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố các nội dung sẽ đem ra bàn thảo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 sắp tới.

Cụ thể, VDSC sẽ trình cổ đông kế hoạch hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 8/4/2015.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2014, cổ đông đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần, tương đương 200 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của VDSC sẽ tăng lên 550 tỷ đồng từ mức gần 350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để có đủ khả năng đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định mới trong giai đoạn sắp tới và yêu cầu tăng mạnh năng lực tài chính để tăng sức cạnh tranh, HĐQT VDSC sẽ trình Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Cụ thể, VDSC sẽ chào bán riêng lẻ 35.020.013 cổ phần, tương đương 350 tỷ đồng theo mệnh giá, cho dưới 100 nhà đầu tư.

Danh sách nhà đầu tư và số lượng dự kiến phân phối sẽ được công bố trực tiếp tại ĐHĐCĐ bất thường.

Thời điểm tiến hành chào bán dự kiến trong năm 2015.

Cổ phần được mua trong đợt chảo bán không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu 1 năm kể kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, VDSC dự kiến sẽ cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu...

Một nội dung khác sẽ được thảo luận là việc bầu bổ sung thêm 2 thành viên mới vào HĐQT và 1 thành viên vào BKS cho nhiệm kỳ 2012 - 2016. Nếu được thông qua, HĐQT VDSC sẽ có 5 thành viên, còn BKS sẽ có 4 thành viên.

Trường Văn

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO