Hủy

Kinh te truong Tin tức

  • 31/05/2021 - 08:00

    Vaccine cho đầu tư công

    Động lực lớn nhất cho tăng trưởng là đầu tư công đứng trước rủi ro do dịch bệnh và cơn bão giá vật liệu xây dựng.
  • 24/05/2021 - 08:30

    Virus lạm phát

    Không chỉ lo tác động tới tăng trưởng kinh tế, đợt dịch lần thứ 4 còn có thể ảnh hưởng tới cả khả năng kiểm soát lạm phát.