Hủy

Kỷ vật Tin tức

  • 04/08/2014 - 08:50

    Khó vay gói 50.000 tỉ đồng

    Hơn 4 tháng sau khi gói tín dụng 50.000 tỉ đồng theo mô hình liên kết 4 nhà, đến nay chưa một doanh nghiệp bất động sản nào vay được vốn.
  • 03/11/2013 - 20:09

    Caravat của chính khách

    Ta có thể tìm thấy sự chuẩn mực về caravat ở giới chính khách, trên cổ các chính khách thường chỉ có 2 tông: Đỏ và Xanh da trời.