Hủy

Lam lai Tin tức

  • 26/09/2022 - 09:37

    Lo tỉ giá, sợ lạm phát

    Mục tiêu giữ ổn định lãi suất, trên nền tảng đó ổn định tỉ giá, trước đồng USD tăng giá, xu hướng FED tăng lãi suất, đang trở nên khó khăn.
Người Tiên Phong