Hủy

Lam phat tin dung Tin tức

  • 01/08/2022 - 08:27

    Tín dụng cửa mở, cửa khép

    Chính sách điều hành tín dụng hướng đến mục tiêu kép là kiểm soát lạm phát song hành nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn để tăng trưởng kinh tế.
  • 15/09/2014 - 08:25

    Có nên hạ lãi suất ngay?

    Xét về căn cứ để hạ lãi suất, nếu chỉ đơn thuần dựa vào mức lạm phát để quyết định có hạ lãi suất hay không là khá bất cẩn.