Hủy

Lam phat tin dung Tin tức

  • 15/09/2014 - 08:25

    Có nên hạ lãi suất ngay?

    Xét về căn cứ để hạ lãi suất, nếu chỉ đơn thuần dựa vào mức lạm phát để quyết định có hạ lãi suất hay không là khá bất cẩn.