Hủy

Liên tục tính Tin tức

  • 20/08/2012 - 17:37

    CPI TPHCM tháng 8 tăng 0,66%

    So với tháng 8/2011, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,14%. So với tháng 12/2011, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,28%.