Hủy

LLR Tin tức

Xấu như... dự phòng nợ xấu

Xấu như... dự phòng nợ xấu

Theo thông lệ, trích lập dự phòng rủi ro trên nợ xấu (LLR) ngân hàng an toàn phải là trên 100%, nhưng đa số ngân hàng Việt Nam chưa đạt một nửa.