Hủy

Lỗ trước thuế Tin tức

  • 13/12/2013 - 11:30

    PVI giảm lãi vì PVI Sun Life

    CTCP PVI (mã PVI) cho biết, năm 2013, về kết quả hợp nhất Công ty ước đạt 6.833 tỷ đồng doanh thu và 176 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.