Hủy

Lợi nhuận fpt Tin tức

  • 17/09/2016 - 11:20

    FPT vượt kế hoạch lợi nhuận

    Hoạt động ở thị trường nước ngoài và lĩnh vực bán lẻ ghi nhận những con số tăng trưởng khả quan cho Tập đoàn FPT.