Hủy

Lúa giống Tin tức

  • 14/10/2012 - 16:10

    Lúa gạo An Giang được giá

    Lúa giống IR50404 với giá từ 5.900 đồng đến 6.000 đồng/kg, giống lúa thơm Jasmine giá thu mua đạt cao từ 7.100 đồng đến 7.300 đồng/kg.
XOR, XOR Việt Nam