Hủy

Ly khai Ukraine Tin tức

Một vùng đất nữa của Ukraine sẽ ly khai?

Một vùng đất nữa của Ukraine sẽ ly khai?

Quyết định từ chức của cựu Thị trưởng Igor Kolomoisky đã khiến nhiều người lo ngại vùng Dnipropetrovsk có thể sẽ thành lập "Nhà nước Cộng hòa tự xưng", tách khỏi Kiev.

Người Tiên Phong