Hủy

Mã pí lèng hotel Tin tức

Di sản nhìn qua những kẽ hở

Di sản nhìn qua những kẽ hở

Công trình nhà hàng 7 tầng ở Mã Pí Lèng là hồi chuông cảnh báo cho những di sản đang bị vi phạm trước những kẽ hở của luật di sản.