Hủy

Mai Đức Chính Tin tức

Khi doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp "sợ" tăng lương

Nếu các doanh nghiệp đều đồng ý tăng lương để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, tại sao họ lại không đồng ý với mức tăng 16%?