Hủy

Máy bay Việt Nam Tin tức

  • 09/11/2017 - 16:57

    Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phần

    Vietnam Airlines sẽ chào bán thêm 4,1% cổ phần vào đầu tháng 12 với các nhà đầu tư tiềm năng, Giám đốc Điều hành Vietnam Airlines, Dương Trí Thành, cho biết.