Hủy

Mọi miền đất nước Tin tức

Một Sài Gòn không giống ai

Một Sài Gòn không giống ai

Một anh bạn Hàn Quốc đến làm ăn ở TP.HCM được dăm năm, nhưng hễ ai hỏi thì hắn nói "Tôi là người Sài Gòn" với vẻ tự hào không giấu giếm.