Hủy

Múi giờ chung Tin tức

ASEAN có thể có múi giờ chung

Ý tưởng này ra đời từ 20 năm trước, nhưng đến khi Cộng đồng ASEAN sắp ra đời thì tính khả thi mới ngày càng cao.

Hướng tới múi giờ chung ASEAN

Hướng tới múi giờ chung ASEAN

Ý tưởng về một múi giờ chung ASEAN đang được các nhà lãnh đạo khu vực khơi gợi lại trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) sắp hình thành.