Hủy

Nang luong dien tu Tin tức

Nhật dự kiến khai thác điện từ vũ trụ

Nhật dự kiến khai thác điện từ vũ trụ

Nếu thành công truyền tải năng lượng mặt trời thu được từ các vệ tinh xuống mặt đất, nhân loại sẽ tiếp cận được một nguồn năng lượng gần như vô tận.

  • 29/04/2014 - 15:23

    Thời của trái phiếu xanh

    Đầu năm nay, Unilever, chủ sở hữu nhãn hàng Omo, đã phát hành được 415 triệu USD trái phiếu xanh.