Hủy

Narotoli Tin tức

Lưới điện mini kéo tăng trưởng GDP

Lưới điện mini kéo tăng trưởng GDP

Lưới điện Mini là một dải pin năng lượng mặt trời và được kết nối với các ngôi nhà, đảm bảo cung cấp điện 24/7, tách biệt lưới điện quốc gia.