Hủy

Nen kinh te so Tin tức

  • 16/08/2021 - 08:00

    Quý III màu xám

    Kinh tế có thể ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm, do đây là quý phản ánh mọi tác động tiêu cực của đại dịch.
  • 02/08/2021 - 06:30

    Vaccine, vaccine và vaccine!

    Tiêm chủng là yếu tố quyết định đến tăng trưởng 6 tháng cuối năm cũng như trong dài hạn hơn.