Hủy

Nga son Tin tức

  • 08/01/2024 - 07:30

    Với đỉnh nợ xấu

    Nợ xấu ngân hàng đang đứng trước nguy cơ phình to khi thời hạn giãn nợ gần hết, còn doanh nghiệp và nền kinh tế chưa kịp hồi phục hoàn toàn.