Hủy

Ngan sach thue Tin tức

  • 03/10/2017 - 07:30

    Tận thu không bằng chống thất thoát

    Tạm tính theo số liệu thu ngân sách từ bia năm 2016 là 30.000 tỉ đồng, số tiền thất thu thuế ở sản phẩm này vào khoảng 2.100-3.000 tỉ đồng/năm.
  • 28/08/2017 - 12:30

    Tăng VAT, tăng rủi ro

    Nếu tăng VAT là mệnh lệnh buộc phải làm, sẽ là phi lý và vô cảm khi ưu ái người giàu mà nghiệt ngã với những kẻ nghèo khó hơn.