Hủy

Nghi truong Tin tức

  • 22/11/2022 - 10:29

    Tái thiết bất động sản

    Thị trường bất động sản đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong một thập niên và phải giải quyết hàng loạt bất hợp lý tích tụ trong nhiều năm.