Hủy

Ngô quốc nam Tin tức

Bất ngờ vốn tỉ USD từ Đài Loan

Bất ngờ vốn tỉ USD từ Đài Loan

Bên cạnh việc đầu tư trực tiếp, dòng vốn từ Đài Loan đang được bơm mạnh hơn cho các công ty chứng khoán và mua gom cổ phiếu trên thị trường.