Hủy

Ngo van so Tin tức

  • 27/09/2017 - 07:30

    Ì ạch cơ khí nông nghiệp

    Việc nhập khẩu thay vì đi sâu nghiên cứu chế tạo đang trở thành nút thắt trong phát triển cơ khí nông nghiệp của Việt Nam.
  • 09/06/2015 - 07:30

    Chuyện ông Bùi Văn Ngọ

    Sau nhiều thành công với xuất khẩu máy móc cơ khí, ông Bùi Văn Ngọ đã lấn sân vào ngành thực thẩm với sản phẩm chính là cà phê và bánh ngọt.