Hủy

Ngừng cơ chế Tin tức

Nợ xấu ngân hàng tăng trở lại

Ngân hàng thương mại đang đối mặt với áp lực nợ xấu gia tăng đặc biệt sau khi ngừng cơ chế phân loại đối với một số khoản nợ.