Hủy

Nguoi chong Tin tức

  • 30/04/2014 - 06:08

    "Bữa tiệc trà" lịch sử ở Boston

    Từ sau "bữa tiệc trà" trong cảng biển Boston ấy, việc uống trà bị xem là hành động "phản bội" của những người Mỹ "thiếu lòng yêu nước". Rất nhiều người Mỹ chuyển sang uống cà phê.