Hủy

Người dân Kenya trồng tre chống lỡ đất Tin tức

Kenya trồng tre, ngăn sạt lở

Kenya trồng tre, ngăn sạt lở

Tre là loại cây tốt để khôi phục lại cảnh quan suy thoái: nó điều chỉnh và ngăn chặn xói mòn nước trên các sườn núi và dọc theo bờ sông.