Hủy

Người thất nghiệp Tin tức

Lạm phát thấp nhất 10 năm qua

Lạm phát thấp nhất 10 năm qua

Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) tại buổi họp báo công bố các số liệu kinh tế ngày 23/12, cho biết: CPI năm 2013 thấp nhất trong 10 năm qua khi chỉ tăng 6,04%. Lý do là nhờ Chính phủ tiếp tục siết chặt thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.