Hủy

Nguồn lực tăng trưởng Tin tức

  • 13/12/2012 - 07:55

    Doanh nghiệp rút khỏi các lĩnh vực nóng

    Bất động sản, xây dựng và tài chính đang đứng đầu về số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể với mức tăng từ 20-48% so với năm 2011.