Hủy

Nguồn vốn ODA Tin tức

  • 11/06/2014 - 10:34

    Chia sẻ trách nhiệm nợ công

    Bộ Tài chính sẽ xây dựng khung pháp lý mới theo hướng chia sẻ dần trách nhiệm đối với các khoản nợ công của Chính phủ.
  • 29/11/2013 - 09:48

    Đối vốn để tìm đối tác

    Các NH Việt Nam nên mở rộng tìm kiếm đối tác, đồng thời "room" nhà đầu tư ngoại nên được nới lên 49% trong giai đoạn 2014-2015.