Hủy

Nguyên thống đốc Tin tức

  • 23/03/2015 - 13:40

    Buôn lậu vàng đã 'hẹp cửa'

    Thị trường vàng "lặng sóng", giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 5 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD biến động mạnh khiến nghi án vàng lậu lại được đặt ra.