Hủy

Nguyễn Tiến Mạnh Tin tức

Tiếng hát từ trái tim

Tiếng hát từ trái tim

Một dĩa cơm nhỏ khi đói, một tiếng hát vui cũng trở thành động lực lớn cho nhiều người nghèo.