Hủy

Nhà ở dành cho người thu nhập thấp và trung bình Tin tức

“Nản” với nhà ở xã hội!

“Nản” với nhà ở xã hội!

Hình thành từ năm 2006 nhưng sau nhiều năm, dự án nhà ở xã hội của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã “đắp chiếu” vì nhiều vướng mắc. “Chỗ nào cũng ủng hộ, nhưng vướng nhất là không có đất nên không xây dựng được nhà ở cho những người tham gia dự án”, ông Nguyễn Duy Nhật nói.