Hủy

Nhan khoa Tin tức

  • 22/03/2023 - 15:02

    AI - Lợi ích đi kèm nguy cơ

    Có thể nói AI là ngành khoa học đang định hình lại xã hội, tuy nhiên những lợi ích mà AI mang lại cũng đi kèm với nhiều rủi ro.