Hủy

NHNN: Sẽ không điều chỉnh tỷ giá Tin tức

NHNN: Sẽ không điều chỉnh tỷ giá

NHNN: Sẽ không điều chỉnh tỷ giá

NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp nếu cần thiết.