Hủy

Nhom ban Tin tức

  • 08/06/2016 - 13:00

    Mua theo nhóm phiên bản 2.0

    Song song với việc không từ bỏ mô hình cốt lõi, nhiều doanh nghiệp Group-buying hiện đang mở rộng hoặc chuyển hẳn sang mô hình kinh doanh mới.