Hủy

Nhóm mua Tin tức

Mua theo nhóm phiên bản 2.0

Mua theo nhóm phiên bản 2.0

Song song với việc không từ bỏ mô hình cốt lõi, nhiều doanh nghiệp Group-buying hiện đang mở rộng hoặc chuyển hẳn sang mô hình kinh doanh mới.