Hủy

Nhóm tuổi Tin tức

Hơn 1/4 dân số Hy Lạp thất nghiệp

Hơn 1/4 dân số Hy Lạp thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp đã lên tới 25,1% trong tháng 7, trong bối cảnh khủng hoảng tiếp tục khiến nhiều doanh nghiệp phá sản.